Government of Nepal नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
हरिहरभवन, ललितपुर
flag
मुख्य मेनु


Visitor Counter

Website counter
सम्पर्क
पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
www.dlstraining.gov.np
.
पशु सेवा तालिम तथा प्रसार निर्देशनालय
हरिहरभवन, ललितपुर
फोनः ०१-५५२२०५९
फ्याक्स: ०१-५५४६६४९
ईमेलः info@dlstraining.gov.np
www.dlstraining.gov.np
.
क्षेत्रीय पशु सेवा तालीम केन्द्र
नेपालगंज
फोन/फ्याक्सः ०८१-५२०३०४
www.rltcnepalgunj.gov.np
.
क्षेत्रीय पशु सेवा तालीम केन्द्र,
जनकपुर
फोन/फ्याक्सः ०४१-५२०३४२
.
क्षेत्रीय पशु सेवा तालीम केन्द्र
दुहवी, सुनसरी
फोन/फ्याक्सः ०२५-५२०६०८
.
क्षेत्रीय पशु सेवा तालीम केन्द्र
धनगढी
फोन/फ्याक्सः ०८१-५२१९३९
.Copyright 2018 @ पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
Powered By: Himalayan IT