Government of Nepal नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
हरिहरभवन, ललितपुर
flag
मुख्य मेनु


Visitor Counter

Website counter
उदेश्य

 
पशु सेवा तालीम कार्यक्रमको उद्देश्य 

  • पशु पालक कृषक, उद्यमी/व्यवसायीहरुको ज्ञान सीपको स्तर अभिवृद्धि गरी प्रविधि अवलम्बनमा टेवा पुरयाउने ।
  • पशु सेवामा संलग्न प्राविधिक जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गरी स्तरीय सेवा प्रवाहमा सहयोग पुरयाउने ।
  • सीपमुलक तालिम प्रदान गरी स्वरोजगार प्रवर्द्धनमा सहयोग पुरयाउनका साथै पशुपंक्षी जन्य व्यवसाय अवलम्बन गरी आय आर्जन बढाउनमा टेवा पुरयाउने ।
  • पशु सेवा सम्बन्धी आधुनिक/सुधारीएको प्रविधिहरुको प्रचार र प्रसार गर्न श्रव्य दृश्य सामाग्रीहरु उत्पादन तथा तालिम सामाग्रीहरुको प्रकाशन, वितरण एवम् प्रसारणको व्यवस्था मिलाउने ।

 
Copyright 2018 @ पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
Powered By: Himalayan IT