Government of Nepal नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
हरिहरभवन, ललितपुर
flag
मुख्य मेनु


Visitor Counter

Website counter
जनशक्ति बिवरण

पशु सेवा तालिम तथा प्रसार निर्देशनालय र मातहतका पांच क्षेत्रीय पशु सेवा तालिम केन्द्रहरुमा अधिकृतस्तर १९ जना, सहायक स्तर ५२ जना गरी कुल ७१ जनाको दरवन्दी रहेको छ । कार्यरत जनशक्तिको विस्तृत विवरण देहायअनुसार रहेको छ ।

कार्यालय

अधिकृतस्तर

सहायकस्तर

जम्मा

प्राविधिक

प्रशासन

प्राविधिक

प्रशासन

निर्देशनालय

  •  

१६

५ क्षेत्रीय तालिम केन्द्रहरु

१५

  •  

१०

३०

५५

जम्मा

१९

 

१४

३८

७१

 

 
Copyright 2018 @ पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
Powered By: Himalayan IT