Government of Nepal नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
हरिहरभवन, ललितपुर
flag
मुख्यमेनु


Visitor Counter

Website counter
तालिम पाठ्यक्रम
1 कृषक /उद्ममी स्तर पशु आहारा यान्त्रिकरण तालिम DOWNLOAD
2 कृषक⁄उधमीस्तर घांस वीउको टुथफूल लेवलिङ तालिम DOWNLOAD
3 कृषक⁄ उधमी स्तर टि.एम.आर. र हाइड्रोपोनिक (जमरे) प्रविधी तालिम DOWNLOAD
4 कृषक⁄ उधमी स्तर गोठाला शिक्षा तालिम DOWNLOAD
5 स्वच्छ दुध संकलन,ढुवानी र चिस्यान ब्यबस्थापन तालिम ५ दिने तालिम TOT( अधिकृत स्तर ) DOWNLOAD
6 असल दूध उत्पादन अभ्यास Good Manufacturing Practice, GMP ( ६ दिने) तालिम सञ्चालन पाठ्यक्रम DOWNLOAD
7 Assistance Level "Rules and regulation Training" one week DOWNLOAD
8 Chilling Vat repair and maintenance तालिम ( उBमिस्तर) DOWNLOAD
9 उद्यमी तथा व्यवसायी स्तर व्यवसायिक योजना निर्माण तालीम (६ कार्य दिन) DOWNLOAD
10 अधिकृत स्तर व्यवसायिक योजना निर्माण तालीम (६ कार्य दिन) DOWNLOAD
11 Artificial Insemination in Goat Training DOWNLOAD
12 Training on Good Manufacturing Practice (GMP) -Good Laboratory Practice (GLP) and Vaccine Production (Assistant Level) DOWNLOAD
13 कृषक/ व्यावसायी/ उद्धमीस्तर छाला संङ्कलन तथा प्रसोधन तालिम DOWNLOAD
14 असल मासु उत्पादन अभ्यास (Good Meat Manufacturing Practice, GMP) सम्बन्धी ताललम संचालन पाठ्यक्रम DOWNLOAD
15 Trainer's Manual on Animal Health RA - FINAL DOWNLOADCopyright 2018 @ पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
Powered By: Himalayan IT