Government of Nepal नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
हरिहरभवन, ललितपुर
flag
मुख्यमेनु


Visitor Counter

Website counter
ऐन नियम तथा निर्देशिका
1 भ्यागुते र चरचरे रोग नियन्त्रण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ DOWNLOAD
2 पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ DOWNLOAD
3 2073 pashu sewa talim karyabidhi cover DOWNLOAD
4 पशु वधशाला तथा मासु जाँच एेन २०५५ DOWNLOAD
5 पशु आहारा विकास राष्ट्रिय अभियान कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७० (प्रथम संशोधन, २०७१) DOWNLOAD
6 उन्नत गाई/भैंसी श्रोतकेन्द्र विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७० (प्रथम संशोधन, २०७१) DOWNLOAD
7 फरेज मिसन कार्यविधि संशोधन २०७२ DOWNLOAD
8 अनुदानमा मिल्कीङ्ग मेसिन वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका-२०७१ DOWNLOAD
9 सहकार्यमा तरल नाईट्रोजन प्लान्ट सञ्चालन, उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका — २०७१ DOWNLOAD
10 पशुपंक्षी आनुवंशिक स्रोत स्व-स्थान संरक्षण, सम्बर्द्ध र उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०६९ DOWNLOAD
11 पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ DOWNLOAD
12 उन्नत गाई/भैंसी श्रोतकेन्द्र विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७०(प्रथम संशोधन, २०७१) DOWNLOADCopyright 2018 @ पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
Powered By: Himalayan IT