Government of Nepal नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
हरिहरभवन, ललितपुर
flag
मुख्यमेनु


Visitor Counter

Website counter
निति तथा कार्यविधी
1 कृषि विकाश रणनिति (ADS) 2015 to 2035 DOWNLOAD
2 पशु सेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७३ DOWNLOAD
3 पशुजन्य पदार्थ उत्पादन, विविधकरण र बजारीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७३ DOWNLOAD
4 निति तथा कार्यक्रम ७४/७५ DOWNLOAD
5 पशु सेवा विभाग अन्तर्गत सञ्चालित युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ DOWNLOAD
6 गोठ सुधार तथा घाँस उत्पादनमा प्रदान गरिने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि–२०७१ DOWNLOAD
7 खर्चको मापदण्ड सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यविधी DOWNLOAD
8 फरेज मिशन कार्यविधि शंशोधन २०७२ DOWNLOAD
9 कार्यक्रम संचालन कार्यविधि DOWNLOAD
10 पशुसेवा तालिम तथा प्रसार कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्यविधि DOWNLOAD
11 प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित जिल्लाहरुमा पशु सेवा सँग सम्बन्धित तत्कालिन राहा‍त कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७२ DOWNLOADCopyright 2018 @ पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
Powered By: Himalayan IT