Government of Nepal नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
हरिहरभवन, ललितपुर
flag
मुख्यमेनु


Visitor Counter

Website counter
बजेट तथा कार्यक्रम
1 Red book ( Budget karyakram ) DOWNLOAD
2 बजेट सारांश DOWNLOAD
3 चालु खर्च अनुमानको सारांश कास्की DOWNLOAD
4 चालु खर्च अनुमानको सारांश ललितपुर DOWNLOAD
5 चालु खर्च अनुमानको सारांश बाँके DOWNLOAD
6 चालु खर्च अनुमानको सारांश जनकपुर DOWNLOAD
7 चालु खर्च अनुमानको सारांश सुनसरी DOWNLOAD
8 चालु खर्च अनुमानको सारांश कैलाली DOWNLOAD
9 गत आ.ब.को रातो किताबको र प्रस्तावित बजेटको तुलना DOWNLOADCopyright 2018 @ पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
Powered By: Himalayan IT