Government of Nepal नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
हरिहरभवन, ललितपुर
flag
Categories


Visitor Counter

Website counter
Communicate With...
1. Department of Livestock Development

-

http://dls.gov.np
2. Directorate of Animal Health

-

http://www.ahd.gov.np
3. Directorate of Livestock Production

-

http://dolp.gov.np
4. DOMP

-

http://domp.gov.np
5. Ministry of Agricultural Development

-

http://www.moad.gov.np
6. Ministry of Livestock Development

-

http://mold.gov.npCopyright 2018 @ पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
Powered By: Himalayan IT