Government of Nepal नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
हरिहरभवन, ललितपुर
flag
Categories


Visitor Counter

Website counter
News Room

पौषको पहिलो र दोस्रो हप्तामा सञ्चालन हुने अधकृत स्तर (एक हप्ते तालिम) - Least Cost Feed Formulation, Value Change Analysis, अनुसासन, सुसासन तथा सूचनाको हक

Published By: DLS Training | 2017-12-19


पौषको पहिलो र दोस्रो हप्तामा सञ्चालन हुने अधकृत स्तर (एक हप्ते तालिम)- Least Cost Feed Formulation

- Value Change Analysis

- अनुसासन तथा सुसासन तथा सूचनाको हक


Copyright 2018 @ पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
Powered By: Himalayan IT