Government of Nepal नेपाल सरकार
पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
हरिहरभवन, ललितपुर
flag
Categories


Visitor Counter

Website counter
News Room

पौषको पहिलो र दोस्रो हप्तामा सञ्चालन हुने अधकृत स्तर (एक हप्ते तालिम) - Least Cost Feed Formulation, Value Change Analysis, अनुसासन, सुसासन तथा सूचनाको हक

Published By: DLS Training | 2017-12-19


पौषको पहिलो र दोस्रो हप्तामा सञ्चालन हुने अधकृत स्तर (एक हप्ते तालिम)- Least Cost Feed Formulation

- Value Change Analysis

- अनुसासन तथा सुसासन तथा सूचनाको हक


Copyright 2018 @ पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
Powered By: Himalayan IT