Government of Nepal नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
हरिहरभवन, ललितपुर
flag
मुख्य मेनु


Visitor Counter

Website counter
भिडियो ग्यालरी

1 Fresh milk and Milk products manufacture
Published Date: 2018/05/10
2 Poultry astralop Newhampsayar and Local
Published Date: 2018/05/08
3 Fresh Milk
Published Date: 2017/08/12
4 Yuva laxit Bangur final
Published Date: 2017/08/12
5 Fresh Meat Documentry
Published Date: 2017/07/10
6 Local Poultry
Published Date: 2017/07/10
7 National Anthem of Nepal
Published Date: 2017/07/07
8 UMMB
Published Date: 2017/04/09
9 Success Story
Published Date: 2017/04/09
10 Milking Machine
Published Date: 2017/04/09
11 Goat Reproduction
Published Date: 2017/04/09
12 Animal Food Hey and TMR
Published Date: 2017/04/09Copyright 2018 @ पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
Powered By: Himalayan IT