Government of Nepal नेपाल सरकार
पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
हरिहरभवन, ललितपुर
flag
मुख्य मेनु


Visitor Counter

Website counter
भिडियो ग्यालरी

1 Fresh Milk
Published Date: 2017/08/12
2 Yuva laxit Bangur final
Published Date: 2017/08/12
3 Fresh Meat Documentry
Published Date: 2017/07/10
4 Local Poultry
Published Date: 2017/07/10
5 National Anthem of Nepal
Published Date: 2017/07/07
6 UMMB
Published Date: 2017/04/09
7 Success Story
Published Date: 2017/04/09
8 Milking Machine
Published Date: 2017/04/09
9 Goat Reproduction
Published Date: 2017/04/09
10 Animal Food Hey and TMR
Published Date: 2017/04/09Copyright 2018 @ पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
Powered By: Himalayan IT